Behandlingen

Behandlingen består af en fysisk påvirkning af kroppen og en forløsning af åndedrættet, stemmen og måden man tænker om sig selv på.

Behandlingen indeholder teknikker fra massage, ledfrigørelse, akupressur, zoneterapi, afspænding og åndedrætsterapi.

Alle mennesker kender til at have det godt – og skidt – i krop og sjæl. Ingen mennesker går igennem livet uden modgang, smerte og lidelse. I perioder kan det nærmest blive for tungt. Alle har på et tidspunkt brug for hjælp fra andre til at komme igennem smerten.

Min behandling og træning giver gode resultater overfor:

  • Smerter i kroppen fra nærmest enhver tilstand
  • Fysiske skader fra tidligere i livet; uheld og ulykker
  • Kriseagtige tilstande i livet, hvor kroppen spænder op, smerter eller bliver følelsesløs
  • Traumer af overvejende fysisk eller overvejende psykisk karakter

Jeg stræber imod at hjælpe klienten i retning mod:

  • En sund sjæl i et sundt legeme
  • At være centreret i sig selv
  • At fungere optimalt

Desuden anvender jeg træning som målretteteffektiv behandling. Behandlingen håndterer og påvirker effektivt:

  • fysiske problematikker - f.eks. smerter, hold, skader, svækkelser
  • psykiske problematikker - f.eks. fastlåste mønstre, manglende kontakt, vrede og angst