ManuVision Træning

ManuVision Træning er udviklet ved at tage de bedste elementer fra yoga og traditionel karate og sætte dem sammen til en enhed. Disse træningsformer rummer en viden om kroppen, som er blevet uddybet gennem flere tusind år. En viden som handler om hvordan vi opnår indre frihed og styrke. Træningen er en direkte måde at arbejde med sig selv på, frigøre sig fra gamle spændinger, blive nærværende og især finde den indre ro. Den gør os mere åbne både fysisk og psykisk. Desuden er træningen selvbehandling og vedligeholdelse af kroppen.

Træning for krop og sind

Ud over at gøre dig mere smidig end du nogensinde har været, har træningen en række direkte fordele for din krop. Den stimulerer kredsløbet, afgifter kroppen, øger forbrændingen og får dine organer til at arbejde bedre sammen. Åndedrættet bliver dybere så hver eneste celle kan få mere ilt. Kroppen får lettere ved at skille sig af med de affaldsstoffer som ophobes i vores led, muskler og bindevæv. Fysisk giver træningen mere energi og gør vores krop ‘yngre’ end den faktisk er.

Træningen øger vores koncentration og evne til at være til stede i kroppen. Ved at opbygge vores fysiske kerne bliver vi bedre til at stå fast i vores liv og respektere os selv. Ved at løsne op for åndedrættet og gamle spændinger kan vi opnå ro og rummelighed i vores sind. Målet er ‘en sund sjæl i et sundt legeme’. Resultatet af træningen er frihed for krop og sind.

Det vigtigste i al vores gøren og laden er vores lyst til at udforske og lege. Det samme gør sig gældende i forbindelse med træning, det at have lyst til at mærke kroppen og gå til dens grænser, det er denne lyst og glæde, der skal bære vores krop igennem livet. Hvis vi husker på dette så vil vi undgå mange skader og nedbrydninger af vores fantastiske krop.

ManuVision Behandling

Massage? Ledfrigørelse? Terapi?   …   – Ja hvad skal man kalde det?

Nogen ville måske bare kalde det en lettelse … !

Vi har det med at komplicere alting, forvirre os selv, når dét der skal til, måske er meget simpelt. Men det simple er altid det svære – mærkeligt nok.

De fleste som har fået en behandling, kan fortælle om den meget kontante fornemmelse af, at livet bliver lidt mere simpelt og let. At det som før virkede uoverskueligt, ikke er det mere. Fornemmelsen af at have vidst hvad man skulle, uden at kunne se det klart og uden at kunne gøre det. Pludselig åbner der sig mange veje – og energi til at prøve dem af. Det mærkes i kroppen, i følelserne og i høj grad også i hovedet. Der kommer bevægelse i noget som var statisk. Poetisk udtrykt vender livet tilbage.

Vi starter med at behandle kroppen, fordi det er der, vi kan starte. Kroppen er altid udgangspunktet. Det er kroppen, som først gør opmærksom på, at noget er galt og det er kroppen, som må lide konsekvenserne af alle vore handlinger. De konsekvenser ligger som spændinger, blokeringer og dermed som smerter i kroppen. Smerter og spændinger som vi ikke i vores dagligdag, kan slippe væk fra.

Vi taler om, at blive rørt og bevæget som en metafor for at vores følelser bliver involveret. Det er det, der sker i en behandling. Vi rører og bevæger, og livet vender tilbage når følelsen frit kan løbe igennem kroppen. Når følelsen får plads, kan vi relatere. Vi kan relatere til os selv og mærke hvad vi har lyst til! Vi kan relatere til andre og blive bedre til både at tage imod og sige fra. Og måske kan vi relatere til en lidt mere sårbar fornemmelse af vores eget uopfyldte potentiale, vores plads i verden – for verden.

Måske er det vores mangel på relation til os selv og andre som gør os syge – og genkomsten af den som gør os raske!

Så måske skal vi bare kalde det vi gør for Relationsopbygning.